DIVOKY
obec
254 m n.m., 2 km jz. od Zdounek, v údolí na úpatí Chřibů
Obec je poprvé zmiňována roku 1131, kdy zde náležel lán role kostelu Spytihněvskému. Roku 1352 koupila kolegiátní kapitula u sv. Mořice v Kroměříži dva lány v Divokách za 36 hřiven stříbra. Ves byla v majetku Voka z Holštejna, který ji roku 1355 postoupil Matyášovi řečenému Havychštejnovi se vším příslušenstvím. Tento Matyáš píšící se z Rataj prodal roku 1360 Divoky nějakému Bohunkovi a jeho manželce. Pravděpodobně odúmrtí se obec dostala do majetku moravského markraběte Jana, který je věnoval roku 1366 Půtovi z Holštejna a téhož roku dne 26. května (in crastino sancti Urbani) mu dovolil, aby Divoky daroval faráři zdouneckému Vavřinci a jeho kostelu. Kostelu zdouneckému náležel plat z obce ještě roku 1561. Statek byl připojen ke zdouneckému panství asi již dříve.
V katastru obce zanikla osada Žernovy, která se nacházela v místech polní trati Žernava (na starších mapách Žernová) je připomínaná roku 1542 (Zrnowyseci) a 1561(Ziernowa). V obou případech již jako pustá, příslušná ke zdouneckému panství .
V obci se nachází památník na způsob skalky a reliéfy kříže a kalicha připomínající oběti I. a II. světové války.

DLOUHÁ ŘEKA
vodní tok
2 km. severozápadně od Holého kopce, 1,5 km jižně od obce Staré Hutě ve výšce 435 m n.m
Do 40. let našeho století se pro horní tok užívalo názvu Smraďatský potok, pro dolní tok Boršický potok. Teče okolo Holého kopce jihovýchodním směrem Leopoldovým údolím přes Smraďavku, kde vytváří údolní nádrž Sovín, do Boršic a Nedakonic u kterých ústí do Moravy ve výšce 175 m n.m. Délka toku je 12,1 km, plocha povodí 58,4 km2.

DRÁŽOV
přírodní památka, viz. Zdounky.

DVOREK
vrchnostenský dvůr, viz. Zikmundov.