TABARKY
archeologická lokalita
340 m n.m., 2 km jzz. od Nové Dědiny, v lese 0,5 km jz. od myslivny stejného jména
Skupina 42 slovanských kostrových mohyl z poslední třetiny 9. století a poč. 10. století Mohyly byly prozkoumány již koncem 19. století a nalezeno bylo velké množství milodarů. Keramické nádoby, vědérka, železné sekyrky, hroty šípů a ostatní nálezy jsou dnes vesměs uloženy v olomouckém Vlastivědném museu. Mohyly o průměru asi 3 - 8 m dosahují výšky 2 m. Pohřebiště pravděpodobně náleželo k nedalekému slovanskému hradisku, které se nachází v trati Obranica.

TĚŠÁNKY
obec
229 m n.m., 1,5 km jz. od Zdounek na pravém břehu Kotojedky
Obec se dříve jmenovala Těšany a poprvé je uváděna roku 1349. Dvě pětiny obce náležely zdouneckému panství a tři pětiny kolegiátní kapitule sv. Mořice v Kroměříži. Zdrobnělina Těšánky se začala užívat někdy v 16. století Obec značně utrpěla třicetiletou válkou.

TRAPLICE
obec
215 m n.m., 1,5 km z. od Kudlovic na obu svazích údolí tvořeného Jankovickým potokem
Obec byla založena na panství velehradského kláštera již někdy před 13. století První zmínka o osadě pochází z roku 1228, klášterní dvůr je připomínán roku 1260. Vzhledem k různým finančním potížím dával klášter ves často do zástavy drobným šlechticům, později i měšťanům.
Obyvatelé obce byli proslulými hrnčíři a kamnáři.
Pamětní kříž na rozcestí je kamenickou prací z roku 1820.

TRPASLIČÍ MĚSTO
skalní útvar, viz. Čertovky.

TUPESY
obec
216 m n.m., 1 km ssz od Zlechova po obou stranách Zlechovského potoka
Obec byla po dobu své historie vždy součástí majetku velehradského kláštera, jako taková je poprvé připomínána roku 1220. Klášter zde měl svůj dvůr, mlýn i krčmu. Roku 1545 udělil opat Daniel obci právo odúmrti za povinnost ročního platu 4 zl. 10 kr. Platy odváděli tupeští také na hrad Buchlov za právo sekat dříví a pást dobytek v buchlovských lesích. Na rozhraní obcí Buchlovic, Břestku a Tupes stávaly v minulosti dva větrné mlýny. Údajně byly postaveny roku 1789 Šebestiánem Malým. První z nich strhla silná bouře 14. srpna 1890, druhý musel být odstraněn z bezpečnostních důvodů roku 1905. Obec byla již odedávna proslulá svým vinařstvím, ale především výrobou keramiky. Na počátku 20. stol začala keramická výroba upadat, ale o její znovuobnovení se úspěšně pokusila keramická dílna Úředníčkova. V současné době se opět obnovuje tradice místní keramické výroby.
Dům č. 118 je památkou lidové architektury, ukázka obydlí drobného zemědělce. Je zde umístěn místní skanzen s expozicí výroby tupeské keramiky jak v minulosti tak v současnosti. U budovy školy jsou umístěny pomníky padlým v I. a II. světové válce.