město Hluk znak Města
 

historie města
pro občany
pro turisty
městský úřad
fotografie
památky
jízda králů
knihovna
hudba
Šarovec

Několik slov o dechové hudbě

Podle pamětí starých občanů se vznik dechovky v Hluku datuje do sedmdesátých let 19. století, přesněji kolem roku 1872, kdy se vráti kapelník Šrom od vojska, kde slouľil u plukovní hudby, a ujal se vedení osmičlenné hlucké kapely. Dalšími kapelníky byli Jan Svadbík, Tomáš Šimčík, Martin Šimčík, Jan Pravdík, Jan Machala, Jan Krsička, Stanislav Vavřínek, Jaroslav Hájek a ing. Jan Šimčík, který zdejší kapelu vede od roku 1989.

"Šarovci", jak si chlapci říkají, mají chuť do práce. O tom svědčí celá řada vystoupení souboru jak v rámci okresu, tak i mimo něj. Kam soubor přijel, tam s pravým slováckým temperamentem rozdával písničku, humor a veselí a propagoval krásu krojů a folklóru. V posledních letech absolvoval celou řadu festivalů dechových hudeb, ať uľ to byl Slovácký festival dechových hudeb v Hluku, ve Veselí nad Moravou, v Ratíškovicích a ten nejúspěšnější v Mikulově, kde se v soutěľi "O zlatý hrozen" umístil jako druhý za populární Mistříňankou...

Repertoár kapely vychází z tvorby současných jihomoravských skladatelů Josefa Konečného, Františka Maňase, Miloslava Procházky, Zdeňka Gurského, ale hudba do svých programů zařazuje i skladby ostatních autorů. Velmi si cení spolupráce s autorskou dvojicí Blahoslav Smišovský, František Koľík a s dirigentem Stanislavem Vavřínkem.

Šarovec

Proč název "Šarovec"?

Roku 1975 soubor poľádal spisovatele Františka Koľíka, aby mohl uľívat pro svůj název jména hrdinného hejtmana z mistrova díla "Na dolinách svítá".

A spisovatel?

Svoluji hudbě dechové v Hluku uľívati mluvou a písmem jména hrdiny lidu zdejšího, hejtmana Šarovce zvaného.
Hudba dechová nechť názvu uľívá tohoto jména ŠAROVEC.

Další zápis hovoří:

Zase jeden letní večer a jsme znovu spolu - zástupci "Šarovce" a my...

Hejtman Šarovec bojoval šavlí. Soubor Šarovec bojuje muzikou a písničkou.

Přeji mu ze srdce, aby mával tou zlatou šavlí nad celou zemí, šavlí, která nestíná hlavy, ale dobývá strdce.

František Koľík
spisovatel

 

hudební ukázky (mp3): Pro přehrávání potřebuje např. WinAmp
 
Hlucká
Všady zamračené
Háječek

 

Kontakt:
Ing. Jan šimčík
Na přídělech 1225
687 25 Hluk
tel.: 0632/581458