Okresní úřad Uherské Hradiště


Podklady pro zpracování Strategie rozvoje VÚSC Zlín

Následující strany obsahují výchozí podklady pro zpracování Strategie rozvoje VÚSC Zlín. Zadavatelem tohoto dokumentu jsou 4 okresní úřady patřící k VÚSC Zlín: OkÚ Zlín, OkÚ Kroměříž, OkÚ Uherské Hradiště a OkÚ Vsetín. Zpracovatelem je firma METOD KONZULT IPM.
Strategie rozvoje VÚSC Zlín představuje klíčový koncepční dokument regionální politiky v České republice, který bude sloužit mimo jiné pro vnější použití pro budoucí programy strukturálních fondů Evropské Unie.

Nová, neuzavřená verze Strategie rozvoje VÚSC Zlín
ke stažení zde: uvod.doc (84 kB)
a cile.doc (113 kB)

Připomínky k tomuto materiálu je možno zasílat na adresu:

METOD KONZULT IPM
Horní nám. 7
771 00 Olomouc
metod_consult@ova.pvtnet.cz

OKRESNÍ ÚŘAD
Uherské Hradiště
rr@oku-uh.czPrůzkum

Strategická vize
Byty 1
Byty 2
Cestovní ruch
Demografie 1
Demografie 2
Demografie 3
Demografie 4
Demografie 5
Doprava
Ekonomika
Ekonomika 1
Ekonomika 2
Ekonomika 3
HDP
Infrastruktura
Investice 1
Investice 2
Investice 3
Kupní síla
Mzdy 1
Mzdy 2
Mzdy 3
Obce
Obyvatelé
Obyvatelé 1
Obyvatelé 2
Obecní dotazník
Školy
Trh práce
Vnější vztahy
Zaměstnanost 1
Zaměstnanost 2
Zaměstnanost 3
Zemědělství 1
Zemědělství 2
Životní prostředí


prozatimní řešení připravil martin.kup@uh.cz