Ilustration image

Naša personálna politika vychádza zo stratégie skupiny KORD GROUP. Jej poslaním je byť významným zamestnávateľom v regióne, kde sídlime a tiež zachovať sociálny zmier. Máme zavedené skupinové personálne štandardy, ktoré posilňujú spolupatričnosť zamestnancov a spoločnosti.

Pretože sme si vedomí toho, že rozhodujúcim faktorom pre úspech spoločnosti sú ľudské zdroje, prechádzajú naši zamestnanci pravidelne systémom efektívneho vzdelávania. Cieľom vzdelávaní a školení je personálny a osobnostný rozvoj zamestnancov, prehlbovanie ich kvalifikácie a tým pádom tiež neustále zvyšovanie kvality našich výrobkov.

Veľký dôraz kladieme na zaistenie bezpečnosti prevádzky na našich pracoviskách.

S našimi zamestnancami zdieľame nasledujúce spoločné hodnoty:

 • Odbornú spôsobilosť
 • Spolupatričnosť s firmou
 • Strategické myslenie
 • Podnikateľské myslenie
 • Orientácia na výkon a cieľ
 • Tímovú spoluprácu
 • Orientáciu na osobný rozvoj
 • Otvorenosť zmene

Našim zamestnancom ponúkame:

 • Zázemie stabilnej spoločnosti
 • Odborné školenia a osobnostný rozvoj
 • Zamestnanecké výhody

Študentom a absolventom ponúkame:

 • Absolventské programy
 • Trainee programy

 

 • Aktuality
 • TIRE TECHNOLOGY EXPO 2016
  Zobrazit více

  Od 16. do 18. februára sa naša spoločnosť spolu so sesterskou spoločnosťou Kordárna Plus zúčastnila veľtrhu Tire Technology Expo 2016 v Hanoveri.

   

  Zobrazit více
  Vitajte
  Zobrazit více

  Vítame Vás na stránkach internetovej prezentácie našej spoločnosti. Nájdete tu informácie o výrobkoch, službách a tiež potrebné kontakty.

  Zobrazit více