S


SALEM MENTHOL

Tato cigareta je po všech útrapách opravdovým vysvobozením ze světa palčivých příchutí, pachutí, pižem a únavných nasládlostí. K takovému hodnocení je však nutné zbavit se předsudků a neblahých očekávání, která jsou vlastní velké části kouřící populace při pohledu na zelenou barvu. Barva tabáku připomíná rozinky ve světle červencového zapadajícího slunce. Ve vůni se mentol snoubí se senem; okamžiky mazání nohou francovkou alpa v seníku patří k nejkrásnějším a salem by se tak mohly stát vskutku zpřítomňujícím upomínkovým předmětem pro turisty.

Při hoření se mentol projevuje jen v příjemně přiměřené míře. Chladí a osvěžuje, nebrání ve vychutnávání tabáku, naopak k němu vybízí. Přívuň je velmi libá. Při zpětném výdechu do zavřených úst mentol sice vynikne, ale této vlastnosti lze vhodně použít ke konečnému osvěžení dechu. FNS je dostatečná. Odloží-li kuřák pytel s předsudky do bezpečné vzdálenosti, přijde k němu skutečný kuřácký zážitek, tak plachý a již tolikrát vyplašený.

Jedlá a chutná.

(rj)

Známka (jako ve škole):SG LIGHTS

Stejně jako barvou tabáku vystihuje slámu, tak i vůní vystihuje slámu. Zde však starou a zmoklou.

Zapálená nenavnadí. Lehký pesimismus rozlévající se kuřákovi jak po duši, tak i po těle přechází v lehkou otupělost, jejíž mastné spáry utíná jen úplné uhašení cigarety. Neprorokuji SG Lights nijak vysoký průměrný věk, málokterá se dožije nedopalku v pravém slova smyslu.

Obecně spíše nahořklá. Vzhledem k tomu, že je odlehčena, její FNS je dosti intenzivní. Při zpětném výdechu do zavřených úst pocítíš připálenou kůrku bílého pečiva. Její "lehkost" spíše vězí v mnohosti navzájem neodlišitelných chutí než v oslabení určité osobité vlastnosti. I tak přívuň pálí víc než jednoznačně.

Jedlá málo.

(pp)

Známka (jako ve škole):SG MASTERS

Nepříliš známé cigarety, jejichž tabák připomíná barvu obnošené vepřovice a voní po relativně zneuznaném čaji Rubínu. Vzpomene-li si čtenář na občasné narážky ke species rusko-polské chuti, můžeme prvotní dojmy z SG připodobnit přetahované velmocí, kde výše zmíněná hrubou silou zprava škube za lano na druhé straně ukotvené v docela stabilních a demokraticky neoriginálních vodách amerických gigantů. Uvažujeme tedy cigarety spíše tradičně americky umělé a sušší, ale východní folklore jim z hloubi nepojmenovatelných sfér spíše udílí pejorativní nádech - při jazykovém opisu.

Nedělá dobře ten, kdo opakuje přívuň dvakrát. Je podivuhodná. Při zpětném výdechu do zavřených úst je mrazivě nasládlá a suchá. Též zpracování tabáku zvlášť neohromí. FNS je běžná, je rušena výše zmiňovaným babelem pachutí a příchutí, jenž s blížícím se filtrem drze zahrozí. Agresivita chutí evokuje souvislost s tupě industriálním názvem zmateně vykukujícím z kombinace odstínů červené a bílé.

Jedlá a obstojí.

(pp)

Známka (jako ve škole):SG SUPERLIGHTS

Kovral žlutohnědý a ryzec peprný. Tak nějak by bylo lze nastínit dojem z barvy a vůně dalšího z členů udivující řady SG. Není přitom definitivně jasné, která z asociací váže se k barvě a která k vůni. Přikláníme se k pořadí barva - vůně, ale je na každém z nás, jak s počitky naloží.

Při hoření se vybavuje poněkud černě humorná situace, kdy kuřák dýcháním z úst do úst pomáhá utopenci, jenž má v ústech zatuchlo, k sobě. Odhalení FNS zřejmě zabere i slabším kuřákům hodně času a námahy, jež mohly být užity k nabytí kuřácky zajímavějších zkušeností. U SG však i tato námaha zůstává bez odměny. Je grapefruitově nahořklá, při zpětném výdechu do zavřených úst pižmovitý vjem, přívuň příjemná.

Jedlá a zbytečná.

(pp)

Známka (jako ve škole):SOPIANAE MULTIFILTER

Tyto maďarské cigarety nevyskytující se na našem trhu jsou opravdu tvrdým oříškem, vzpírajícím se jakémukoli hodnocení. Vůně tabáku připomíná bledě modrou umakartovou kuchyňskou linku a barva uschlé makovice. Nic čeho by se hodnotitel mohl příliš držet. Vzhled stárnoucí filmové hvězdy. Snad jen příchuť dva roky starého česnekového listí je trochu osobitá. Přívuň připomíná nejspíš škvařící se umělohmotný kelímek. FNS je drsná a prázdná, vzbuzující pocit zbytečně promarněného času.

Hodnocení: jedlá, ale nechutná.

(lp)

Známka (jako ve škole):SPARTA

Tradiční značka, která si zachovává solidní postavení na trhu i v současné době. Barva připomíná ořech. Zpracování tabáku běžné, bez větších špatně hořících kousků. Vůně je nakysle nasládlá, jako když se člověk při procházce po sportovišti dostane do šatny sportovního mužstva.

I chuť při vlastním hoření cigarety je putovní, neboť připomíná procházku podzimním parkem, kde zahnívá spadené listí. Když se kotel přibližuje k filtru, sladká chuť stále trvá a podobá se chuti sněhových trubiček či faxového papíru. FNS: prázdná, nenaplněná.

Jedlá.

(rk)

Známka (jako ve škole):SPARTA LIGHTS

Nasládlá vůně se pojí s pískovcovou barvou tabáku. Cigareta je celkově nudná a únavná. Těší-li někoho příchuť pižma, pak zde našel pro sebe to pravé. V přívuni zableskne rumová tresť. FNS je slabá, pižmem ubitá.

Tato Sparta je natolik únavná, až pozorovatele otupí. Jak těžké je probít se tak vysilující mdlinou a z výpravy přinést alespoň několik slov. Ta však nejsou jistá, třesou se a přelévají v dlaních jako poťouchlé želé.

Jedlá.

(rj)

Známka (jako ve škole):START

Cigareta hojného výskytu, v poslední době mírně klesajícího. Názory na ni se nejčastěji nacházejí v krajních polohách; plytké, silně emocionální negativní odsudky stojí proti zatvrzelé adoraci. Pokusme se stručně zachytit klady i zápory této značky.

Barva tabáku - hnědozem jílovitá. Vůně tabáku - běžná, do popředí nevystupuje žádná ze složek. Zpracování tabáku - nepříliš kvalitní, často obsaženy příliš tlusté části rostlin, nerovnoměrné - ve směsi je obvykle přítomno i množství příliš drobných částeček, které jsou při cigaretách bez filtru nežádoucí, uvolňují se a padají do úst. Nerovnoměrnost zpracování tabákové směsi vede i k častému znehodnocení cigarety tzv. vyklepáním či vytřepáním.

Při hoření - na patře lze zaznamenat hořkoštiplavou pachuť. Toto je způsobeno snad i tím, že jsme při aplikaci cigarety nuceni spojit dva způsoby užívání tabáku - kouření a žvýkání. Oproti jiným cigaretám se pocit překouření dostavuje po daleko nižším počtu spotřebovaných kusů. Při překročení kritické hranice, která je však silně individuální, se kuřák probudí po čtyřech hodinách spánku. Probuzení pramení z pocitu nevolnosti, tento se soustředí hlavně do zadních částí ústní dutiny a hrtanu. Celkově však můžeme v chuti cigarety najít náznak jisté exkluzivnosti. FNS, která je dostatečná, není příliš rušena pachutěmi. Cigareta zprostředkuje přímý kuřácký zážitek.

Přívuň - překvapivě lahodná, připomíná podzimní vlhké listí. Musíme doporučit KMZ, právě tak vystoupí exkluzivita jinak téměř skrytá. Budí iluzi příchodu do bukového lesa v okamžiku rodícího se podzimu.

Z průvodních okolností uveďme pouze velkou pravděpodobnost žloutnutí prstů.

Jedlá a navzdory všemu i dobrá.

(rj)

Známka (jako ve škole):START FILTER

Cigareta velmi rozšířená, během posledních dvou let vytlačuje dříve tak oblíbené marsky. Její barva se pojí s představou jílovité hnědozemě. Vůně je mírně štiplavá. Zpracování tabáku je kvalitnější než u zasloužilého předka bez filtru - minimální výskyt kolků, přesto neprohořívá rovnoměrně.

Při hoření lze zaznamenat jemnou saponátovou příchuť. Dočkáme se i škrábání v krku a pocitu podivné vyprahlosti. Cigareta však zcela nevysouší. Přívuň je příjemná, FNS malá. Ačkoli tvoří elitu mezi levnými značkami, výroba mutace king size se zdá více než ukvapenou.

Krátká varianta je, právě pro svou krátkost, jedlá a jedlá.

(rj)

Známka (jako ve škole):START LIGHTS

Nepříliš populární válec nevýrazné, prašně levné vůně. Cítíme více papírek než samotný tabák barvy bledého kaštanu.

Při hoření prašná i v chuti. Paradoxně cigareta light nutí k odchrchlávání - tedy způsobuje podivný zmatek v krku a na plicích. Celkový vjem zpodobněme obrazem hořícího pytle pilin. Zbylé a neshořelé piliny usazují se, vysoušejí, doutnají a dusí. Ani tato emotivní představa však nerozmělní pocit ospalé nudy ze start lights a náročný kuřák nedočkavě vyhlíží konce společné cesty s cigaretou mizivé FNS, štiplavé přívuně a pižmovitosti při zpětném výdechu do zavřených úst. Nic nezmůže ani KMZ. Nuže - adios, Start Lights.

Málo jedlá.

(pp)

Známka (jako ve škole):ST. MORITZ

Barva cigarety variuje mezi pískově žlutou a ořechovou. Přestože obsahuje mentol, za sucha, tedy nehoří-li, není tento téměř cítit. Nejvýraznější vlastností této cigarety je její vzhled. Štíhlá (bezpochyby ženského rodu), oděná hnědým cigaretovým papírkem může být použita i jako módní doplněk.

(dh)

Známka (jako ve škole):SUPERKINGS

Už samotný pohled na krabičku této značky, na našem trhu nepříliš zabydlené, nás nenechá nepodezíravými. Do mysli se nám totiž vtírá podezření, zdalipak výtvarník, jenž navrhoval tuto krabičku, ve stejné době nepracoval na obalu pánské kolínské nebo vody po holení.

Tabák barvy mokré písčité půdy a nakyslé vůně škrábe v krku jako stará ostrá zdřevnatělá ředkvička. Neobvykle dlouhý a pevný kotel ve spojení s čichovým vjemem pasívního kouře silně evokuje pach hořící svářečské elektrody E-R 113. Ve své nadstandardní délce je stále stejná, ke konci se neprojeví umocnění nechtěných chutí.

Z dalších zkoušek nejlépe dopadla přívuň, která je na této cigaretě asi to nejlepší, co nám může dát. Vůbec, a velmi překvapivě, při ní nevynikají četné pachutě. Při zpětném výdechu do zavřených úst chutná jako vlhká připečená kůrka polešovského chleba.

FNS: přes výše zmíněné pachuti dostatečná.

Jedlá.

(ps)

Známka (jako ve škole):

R V
1998, mb