Klíčové aktivity
Harmonogram
Partneři projektu
Fotogalerie
Výstup projektu
e-learning
   
   
 
 
 

Stručný popis projektu

Sbližování teorie s praxí
registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/03.0045

Od 1. 11. 2010 do 30. 6. 2012 bude Střední odborná škola technická Uherské Hradiště realizovat projekt „Sbližování teorie s praxí“ v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové hodnotě 2.143.536,- Kč. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Projekt reaguje na zájem trhu práce o kvalifikované a flexibilní zaměstnance strojírenských oborů v regionu, což vyžaduje neustálou inovaci jejich přípravy a přizpůsobení požadavkům strojírenských firem v regionu. Širší spolupráce Střední odborné školy technické Uherské Hradiště s firemní sférou pomůže absolventům naší školy ke snadnějšímu vstupu do reálné praxe a přispěje tím ke zlepšení počátečního vzdělávání. Právě z tohoto důvodu byli do projektu zapojeni partneři z řad významných strojírenských firem působících v našem regionu:

  • KOVOKON Popovice s. r. o.
  • KOVOVÝROBA HOFFMANN, s. r. o.
  • RAMET C.H.M. a.s.

Partneři projektu se budou podílet na proškolení pedagogických pracovníků tím, že poskytnou vhodné odborné pracovníky, zázemí pro školení, přístup k technologiím a materiální zabezpečení, které svou specifikou převyšuje možnosti školy.

Firemní partneři se budou na inovaci výuky podílet v rámci tvorby nových učebních modulů. V roli odborných konzultantů se zapojí do úprav a zařizovaní učeben a dílenských pracovišť. Část samotné výuky bude probíhat formou odborných praxí žáků v partnerských firmách.

Nezastupitelnou úlohu sehrají firemní partneři i v evaluaci výukových modulů, kde se stanou jejich odbornými hodnotiteli.

Společným úsilím pedagogů Střední odborné školy technické Uherské Hradiště a odborníků z praxe získají žáci potřebné teoretické informace, které si přímo ověří v konkrétních podmínkách partnerských firem. To vše bude probíhat v rámci odborné praxe na pracovištích partnerských firem a Střední odborné školy technické Uherské Hradiště v rámci jejich inovovaných výukových plánů.

Cílovou skupinu projektu tvoří žáci Střední odborné školy technické Uherské Hradiště se zaměřením pro strojírenskou výrobu a její pedagogičtí pracovníci.

Školní pracoviště budou v rámci projektu vybavena zakoupením:

  • softwaru pro řídící systém – soustružení
  • panelů pro řídící systém – soustružení
  • panelů pro řídící systém – frézování
  • notebooků
  • moderních digitálních měřících pomůcek

Sbližování teorie s praxí
reg. č. CZ.1.07/1.1.08/03.0045

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.