Suplování:   Pondělí 14.10.2019 (sudý týden)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

6.C

 

sem

sem

             

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

D

 

akce

akce

             

Změny v rozvrzích učitelů:

Fridrichová Eva

4.hod

výměna <<

Čj

5.A

(5.A)

z 16.10. 1.hod

Kočíř Petr

1.hod

změna

D

7.C

(Lit)

 
 

2.hod

změna

D

7.A

(J Aj)

 

Krayemová Susan

2.hod

odpadá

Aj

6.C (Aj1)

 

seminář, přednáška, projekt

Nožičková Blažena

1.hod

odpadá

Čj

6.C

 

seminář, přednáška, projekt

Přikrylová Romana

2.hod

odpadá

Aj

6.C (Aj2)

 

seminář, přednáška, projekt

Remeš Jan

5.hod

výměna >>

F

9.C

 

na 15.10. 1.hod

Silný Jiří

2.hod

výměna >>

M

8.B

 

na 15.10. 6.hod

Vorba Jan

2.hod

výměna <<

D

8.B

(F)

z 15.10. 6.hod

 

5.hod

výměna <<

Čj

9.C

(J Nj)

z 15.10. 1.hod

Změny v rozvrzích tříd:

5.A

4.hod

Čj

 

(5.A)

výměna <<

Fridrichová Eva

z 16.10. (St) 1.hod

7.A

2.hod

D

 

(J Aj)

změna

Kočíř Petr

 

7.C

1.hod

D

 

(Lit)

změna

Kočíř Petr

 

8.B

2.hod

D

 

(F)

výměna <<

Vorba Jan

z 15.10. (Út) 6.hod

9.C

5.hod

Čj

 

(J Nj)

výměna <<

Vorba Jan

z 15.10. (Út) 1.hod

 

Zpracováno v systému Bakaláři